Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

 

 

 

 

 

Brandtlund
Niels Ejnar Pedersen
Brandtlundvej 102
Skærup
7080 Børkop
Telf. +45 40 18 78 43

 

 

BRANDTLUND.DK

Warncke Webdesign

Brandtlund i fugleperspektiv

Lige midt i Trekantområdet imellem Kolding, Vejle og Fredericia på adressen Brandtlundvej 102, Skærup 7080 Børkop, ligger ejendommen Brandtlund.

Ejendommen, som oprindeligt hed Lunde Mølle, er formentlig over 600 år gammel, og historikeren P. F. Suhm mener, at Kong Hans blev født på gården i 1455. Det er dog usikkert, om historikeren har ret, for også andre steder påberåber man sig æren af at være Kongs Hans's fødested.

Fund af flintøkser, pilespidser m.m. på ejendommen tyder såmænd på, at der på ejendommen har været boplads for mennesker siden stenalderen.

Gårdens historie er ganske spændende, og der har i tidens løb boet mange fornemme folk på den. I 1722 køber Skovrider Johan Brandt gården, og han opkalder den efter sig, så den siden har heddet Brandtlund.

Nedenfor en oversigt over kendte historiske data for gården Brandtlund:

1455 Hvis historikeren P. F. Suhm har ret, fødes Kong Hans på Lunde Mølle dette år.
1574 Lunde Mølle kommer under kronen. Da kronen fik Sellerup Hovedgård fulgte Lunde Mølle med.
1634 Nævnes Anders Madsen som beboer på Lunde Mølle.
1663 Af en synsforretning fra Svenskekrigen 1657-60 fremgår: "På Lunde Møllested findes to gamle huse på ti fag, og der fattes et hus".
1664 Den 12. december får Generalproviantmester Hans Villumsen af kronen bl. a. skøde på 3 gårde med skov i Svinholt og Lunde Møllested i Skjerup Sogn.
1666 Nævnes Las af Lunde Mølle.
1669 Nævnes Rasmus Nielsen.
1680 Nævnes Niels Rasmussen.
1709 Nævnes Jep Olufsen.
1712 Bor skovrider Ingvar Jacobsen på Lunde Mølle. En søn af ham, Jacob Ingvarsen Elling, født i 1714, var sognepræst i Smidstrup-Skærup.
1722 Skovrider Johan Brandt køber Lunde Møllested efter Johan Ludvig von Mühlen. Han opkalder gården efter sig, og den hedder nu Brandtlund.
1719 Lorents Müllengraf overtager Johan Brandts gård samt kirkejordene nr. 16 og 19. Han skal selv anskaffe besætning.
1728 Madam Maren Jespersdatter Holt.
1733 Regimentskvartermester J. Gråe har både Brandtlund og kirkens jorder.
1734 Major Disløw overtager Brandtlund efter J. Gråe.
1739 Johan Dypont fra Fredericia får gården efter major Disløw.
1747 Jægermester Bachmann bor på gården.
1756 Gården ejes nu af Major Johan Moldrup.
1762 Ritmester Junker Peder Moldrup, søn af major Johan Moldrup, overtager gården.
1765 Jakob Passov overtager både Brandtlund og Østergård.
1770 Brandtlunds jorder udskiftes.
1774 Knud Froeson har Brandtlund indtil 1792.
1792 Zønnike Møller køber Brandtlund og sælger den til Anders Madsen.
1815 Blev størstedelen af gården udparcelleret. Der blev kun en hovedparcel på godt 3 tdr. hartkorn tilbage.
1830 Ejes den af Rasmussen. Møllen nedlægges.
1836 Møllen opføres igen.
1886 Thomas P. Thomsen forpagter Brandtlund Mølle af Knud Madsen på Børkop Mølle.
1896 Thomas P. Thomsen køber Brandtlund. Han bygger en ny stald og fornyer stuehusets facade.
1934 Efter Thomas P. Thomsens død forbliver enken, Sørine Thomsen, boende på gården sammen med datteren Marie.
1937 Datteren Marie bliver gift med Justesen Larsen, og de overtager Brandtlund som landbrug.
1941 Naboejendommen, Lille Brandtlund på 3 tdrl., købes til, bygningerne udvides.
1942 Ejendommen udvides med yderligere 7 tdrl., som købes af naboejendommen, Tingskov.
1944 Der bliver indlagt elektricitet på Brandtlund.
1945 Bygningerne udvides igen.
1960 Der bygges ny stald.
1988 Den 30. april køber Niels Ejnar Pedersen ejendommen af enkefru Marie Larsen.
Ejendommens jordtilliggende er siden 1994 for en dels vedkommende tilplantet med Nordmannsgran og for en dels vedkommende anvendes det til dåhjortehold.