Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

 

 

 

 

 

Brandtlund
Niels Ejnar Pedersen
Brandtlundvej 102
Skærup
7080 Børkop
Telf. +45 40 18 78 43


 

BRANDTLUND.DK

Warncke Webdesign

Familien består af Niels, som er snedker og ansat i en bygningstømrervirksomhed, Jette, som er ansat i en elektronikvirksomhed, samt børnene Louise, der går i gymnasiet, og Signe, der er spejder og går i folkeskole.

Til husstanden hører også labradorretrieveren Mick, der naturligvis er en meget vigtig del af Niels' store fritidsinteresse: jagt. andrik
For hele familien gælder, at alle bruger en væsentlig del af fritiden med at deltage i pasningen af juletræsplantagen - hver især i forhold til alder og øvrige forudsætninger.

For nogle år siden anvendte vi udbygningerne til hønsehold med 2.500 høner og produktion af æg fra fritgående høner, men efterhånden som nordmannsgranerne kræver stigende arbejdsindsats, har vi helt droppet ægproduktionen.

I dag anvendes den tidligere hønsegård til mindre hjortehold bestående af 4 dåer og nogle kalve.

Glad familie til fødselsdag